HMS

Sjekkliste for egenkontroll

Som eier av boligen er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen. Her er et enkelt skjema for egenkontroll.

Hver dag før du legger deg:
» Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av
» Slå av TV-en med av-knappen der slik finnes, ikke bare med fjernkontrollen
» Sjekk at levende lys er slokket
» Sjekk at ingen ovner er tildekket

Hver måned:
» Test røykvarsleren med røyk eller ved å bruke testknappen
» Test jordfeilbryter i sikringsskapet

Hvert kvartal:
» Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet
» Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg
» Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett

Hvert halvår:
» Gjennomfør brannøvelse for hele familien
» Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet
» Stram til skrusikringene i sikringsskapet (hvis du fortsatt har)

Hvert år:
» Bytt batteri i røykvarsleren
» Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og lignende

Kilde:
Brannvernforeningen.no

Siden gjenomgått 30.5.2015