Brannvarsling

       Borettslaget har en kollektivavtale med Get om levering av Get Safe. I samtlige leiligheter og fellesarealer er det montert sensorer.

Slik fungerer det | Når du flytter ut | Når du flytter inn | Batterier

 

Slik fungerer det

Ved brann

 1. Røyk oppdages og brannalarmen utløses i boligen din først.
  Alarmsentralen får automatisk beskjed.
 2. Alarmsentralen kontakter oppgitt beboer i leiligheten og avklarer situasjonen.
  Ved brann eller uavklart situasjon ringer de brannvesenet direkte.
 3. Brannalarm utløses i hele brannfellesskapet
  Hvis alarmen hos beboer ikke dempes eller Safe4 ikke får tak i beboer i løpet av 2 minutter, utløses alarmen i alle røykvarslere i oppgangen/bygget. SMS sendes deretter ut til samtlige beboere med informasjon om hvor det brenner. Alarmsentralen vil også informere brannvesenet.

Safe4 Alarmsentral 815 69 049 Opprett en kontakt på telefonen din med dette nummeret slik at du gjenkjenner det om de ringer.

Her kan du lese om hvordan funksjonsknappen fungerer og hva rødt og gult lys betyr eller sensorens funksjoner

Når du flytter ut av leiligheten 

Ved utflytting skal røykvarsleren bli værende igjen i leiligheten. Du trenger ikke å selv gjøre noen endringer i appen når du flytter ut. Styret vil ta seg av disse endringene når du flytter.

Når du flytter inn i borettslaget

Når du flytter inn, vil styret registrere ny eier av leiligheten slik det fremkommer i eierskiftemeldingen. Når dette er gjort vil du få en e-post med opplysning om at en Futurehome konto har blitt opprettet. For å få tilgang til kontoen og stedet (leiligheten) du har fått tilgang til må kontoen aktiveres.

Med appen fra Get safe kan du

 • Se status for batteri, temperatur og røyk fra hvor som helst.
 • Motta varsel om lavt batteri
 • Redigere kontaktdetaljer for deg og andre beboere i hjemmet ditt.

NB Røykvarsleren er ikke avhengig av appen for å fungere.

Appen til Get safe heter Futurehome og kan lastes ned fra

Batterier

Dersom røykvarsleren blinker gult og piper hvert 45 sekund, er batterinivået for lavt og batteriet må byttes. Du vil varsles om dette via SMS. Batteriene er av typen CR123 Lithium

 

 

Oppdatert: 28.6.2019