Arbeidet med utbyggingen av ladeinfrastruktur er i gang. I den forbindelse vil det bli en del gravearbeider i borettslaget de kommende ukene. Det vil også bli etablert et område for mellomlagring av masser, samt område for brakke og maskiner.