Selv om du bare bruker sekken(e) til avfall som ikke er brennbart kan det fort havne brennbart avfall i enn sekk. Det er bruker som er ansvarlig for riktig plassering. Men, har du satt bort arbeidene er du uansett ansvarlig for at de blir plassert i henhold til reglene i borettslaget.  

Du må passe på følgende:

  1. Skal plasseres minst 5 meter fra husvegg uansett innhold
  2. Må ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel
  3. Sekkene skal fjernes fortløpende slik at de ikke blir stående over tid og ødelegger underlaget

Her kan du lese brannvesenets innlegg på Facebook