Plassering av og andelshavers ansvar ved bruk av avfallssekk er nå blitt enn del av husordensreglene etter vedtak på styremøte 6. mai 2019.

Hushordensreglene nytt punkt 9a lyder slik:

Avfallssekker utgjør en brannrisiko og skal plasseres minst 5-fem- meter fra bygning (husvegg). De skal ikke plasseres slik at de hindrer ferdsel, gående eller kjørende. Sekkene skal fjernes fortløpende slik at de ikke blir stående over tid eller ødelegger underlaget. Andelshaver er ansvarlig for riktig plassering også når arbeider er satt bort.

Det spiller ingen rolle hva avfallssekken fylles med, den skal uansett plasseres fem meter fra husvegg.