Beboerparkering er innført i bydelene Frogner, St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Grünerløkka (innenfor Ring 2), Sagene, og på enkelte gatestrekninger i bydelene Ullern, Nordre Aker, Alna og Stovner.

Det er planlagt innføring av beboerparkering i resten av Bydel Grünerløkka (utenfor Ring 2) 20. mai 2019, og område ved Fjellhus i Bydel Alna 10. juni 2019. Bydel Bjerke har vedtatt innføring av ordningen i tre områder i sin bydel, og dette er planlagt høsten 2019. Skriver Oslo kommune på sine nettsider.